Uniwersytet w Pitesti, Rumunia

Uniwersytet w Pitesti (UPIT) jest państwowym uniwersytetem znajdującym się w Pitesti (południowa część Rumunii, 120 km od stolicy Bukaresztu). UPIT ma na celu bycie dynamiczną i efektywną instytucją świadczącą usługi edukacyjne w regionie. Obecnie kształci się tu około 10 000 studentów z regionu Muntenia. Zatrudnia około 700 płatnych pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Składa się z 6 różnych wydziałów oferujących dyplomy licencjata, magistra i doktora (www.upit.ro). Celem uczelni jest świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych w celu kształcenia specjalistów w różnych dziedzinach oraz stworzenie społeczności intelektualnej akredytowanej przez krajowe i międzynarodowe agencje ds. jakości.

Strona internetowa UPIT: www.upit.ro

E&D Knowledge Consulting, Portugalia

E&D Knowledge Consulting jest firmą konsultingową specjalizującą się w zarządzaniu innowacjami i wiedzą oraz budowaniu potencjału w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Główne kierunki doradztwa E&D obejmują strategie, mentoring i szkolenia w zakresie:

Tworzenie kultury kreatywności i innowacyjności,
Rozwoju umiejętności niezbędnych dla innowacji i kreatywności (techniki ideacyjne, krytyczne myślenie, zachowania oparte na współpracy, innowacyjne nastawienie itp.,)
Tworzenia modeli biznesowych dla innowacji i innowacyjnych modeli biznesowych,
Współtworzenia innowacji i wiedzy (mechanizmy, narzędzia i strategie dla innowacji opartych na współpracy i transferu wiedzy),
Oceny i monitorowania zdolności innowacyjnych oraz potrzeby usprawnień.
E&D Knowledge Consulting dostarcza dostosowane do potrzeb każdego klienta rozwiązania w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości, które pozwalają organizacjom:

Maksymalizować wydajność,
Zwiększać zdolności do innowacji,
Zdiagnozować ich obecną pozycje rynkową i potencjał wzrostu,
Rozwijać bazy wiedzy,
Zwiększyć konkurencyjność oraz,
Określić strategie zrównoważonego rozwoju dla firm i innych organizacji.
W ten sposób E&D Knowledge Consulting dąży do napędzania rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez kształtowanie bardziej innowacyjnych, wykwalifikowanych i zaangażowanych obywateli, pracowników i liderów oraz wspieranie tworzenia i rozwoju liderów innowacji i rynku. Działalność firmy obejmuje zintegrowane warsztaty, mentoring i coaching, doradztwo i projekty.

Więcej informacji na temat E&D Knowledge Consulting można znaleźć na stronie ed-knowledgeconsulting.com

Valencia INNO HUB, Hiszpania

Valencia INNO HUB jest hiszpańską organizacją non-profit, której celem jest połączenie talentu i technologii oraz promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród społeczności Walencji. Poprzez mentoring i szkolenia INNO HUB wspiera przedsiębiorców, start-upy, a także osoby z grup defaworyzowanych, borykających się z różnymi czynnikami wykluczenia: młodzież i dorosłych z problemami edukacyjnymi, bezrobotnych lub migrantów.

W tym celu INNOHUB rozwija wiele działań, aby pomóc firmom/osobom fizycznym w osiągnięciu ich celów:

Oferując warsztaty, szkolenia, seminaria i tworzenie sieci kontaktów związanych z wieloma interesującymi tematami, w szczególności z zarządzaniem, rozwojem biznesu, umiejętnościami miękkimi, przedsiębiorczością, modelami biznesowymi, innowacjami, internacjonalizacją i finansowaniem;
Promowanie współpracy technologicznej i innowacyjnej;

Wspieranie grup defaworyzowanych i niedoszłych przedsiębiorców z różnych środowisk, zwiększanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości;

Ułatwianie dostępu do finansowania badań, rozwoju i innowacji;

Zapewnienie pomocy związanej z doradztwem zawodowym..

Więcej informacji na temat INNOHUB można znaleźć na stronie: valenciainnohub.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI, Polska

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) jest organizacją pozarządową założoną w 2004 roku przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi. Misją CWEP jest podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich jego formach oraz promowanie przedsiębiorczości w celu wspierania integracji każdej grupy społecznej bez względu na płeć, wiek i pochodzenie etniczne. Celem CWEP jest promowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań, które służą realizacji tego celu. W szczególności chodzi o poprawę dostępności, jakości i efektywności edukacji dla wszystkich ludzi, promowanie i przyczynianie się do rozwoju edukacji dorosłych, uczenia się przez całe życie, e-learningu oraz wykorzystania nowych technologii w edukacji i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy w celu wzmocnienia pozycji gospodarczej przedsiębiorstw oraz udostępnia platformę internetową dla firm.

Strona internetowa: cwep.eu