Universitatea din Pitești, România

Universitatea din Pitești (UPIT) este o universitate de stat, situată în Pitești (partea de sud a României, la 120 de kilometri de capitala București). UPIT își propune să fie un furnizor de Învățământ Superior dinamic și eficient în regiune. În prezent, acomodează cca. 10.000 de studenți din regiunea Muntenia. Are aproximativ 700 de cadre didactice și administrative permanente. Este format din 6 facultăți diferite care oferă diplome de nivel licență, master și doctorat (www.upit.ro). Obiectivele sale sunt de a oferi servicii educaționale, de formare și de cercetare de înaltă calitate pentru a forma specialiști în diferite domenii și pentru a crea o comunitate intelectuală acreditată de agenții de asigurarea calității naționale și internaționale.
Site-ul UPIT: www.upit.ro

E&D Knowledge Consulting, Portugalia

E&D Knowledge Consulting este o companie de consultanță specializată în domeniile inovației și managementului cunoștințelor și dezvoltarea capacităților pentru antreprenoriat și inovare. Principalele linii de consultanță E&D acoperă strategii, mentorat și formare pentru:

 • Stabilirea culturii pentru creativitate și inovație,
 • Dezvoltarea abilităților necesare inovației și creativității (tehnici de ideație, gândire critică, comportamente de colaborare, mentalitate inovatoare etc.),
 • Modele de afaceri pentru inovare și inovarea modelelor de afaceri,
 • Co-crearea de inovare și cunoaștere (mecanisme, instrumente și strategii pentru inovare colaborativă și transfer de cunoștințe),
 • Evaluarea și monitorizarea abilităților de inovare și a nevoilor de îmbunătățire.

E&D Knowledge Consulting oferă soluții personalizate pentru nevoile fiecărui client în domeniile inovației și antreprenoriatului care permit organizațiilor să:

 • Maximizeze performanța,
 • Crească capacitatea de inovare,
 • Diagnosticheze poziția lor actuală pe piață și potențialul de creștere,
 • Dezvolte baza de cunoștințe,
 • Crească competitivitatea și,
 • Definească strategia de dezvoltare durabilă pentru companii și alte organizații.
  În acest fel,

E&D Knowledge Consulting își propune să impulsioneze dezvoltarea socială și economică prin dezvoltarea cetățenilor, lucrătorilor și liderilor mai inovatori, calificați și implicați și să sprijine crearea și creșterea inovației și a liderilor de piață. Activitățile noastre acoperă ateliere integrate, mentorat și coaching, consultanță și proiecte.

Pentru mai multe informații despre E&D Knowledge Consulting, vă rugăm să vizitați ed-knowledgeconsulting.com

Valencia INNO HUB, Spania

Valencia INNO HUB este o organizație spaniolă non-profit care are obiectivul de a reuni talentul și tehnologia și de a promova angajabilitatea și antreprenoriatul în rândul comunității din Valencia. Prin mentorat și formare, INNO HUB sprijină antreprenorii, start-up-urile și, de asemenea, persoane din grupuri dezavantajate care se confruntă cu diferiți factori de excludere: tineri și adulți cu dificultăți educaționale, șomeri sau migranți.

Cu această intenție, INNOHUB dezvoltă numeroase activități pentru a ajuta companiile/persoanele fizice să își atingă obiectivele:

Oferind workshop-uri, training, seminarii și networking legate de mai multe subiecte de interes, în special pe management, dezvoltarea afacerilor, soft skills, antreprenoriat, modele de afaceri, inovare, internaționalizare și finanțare;

Prin promovarea cooperării tehnologice și inovării;

Prin sprijinirea grupurilor dezavantajate și a antreprenori aspiranți din medii diverse, sporind abilitățile antreprenoriale ale acestora;

Prin facilitarea accesului la finanțare C+D+I;

Prin furnizarea de îndrumare și asistență legată de carieră.

Pentru mai multe informații despre INNOHUB, vă rugăm să vizitați valenciainnohub.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI, POLONIA

Centre For Education And Entrepreneurship Support (CWEP) este o organizație non-guvernamentală fondată în 2004 de un grup de antreprenori, profesori și activiști sociali din Rzeszów. CWEP cooperează cu întreprinderi și instituții de învățământ. Misiunea CWEP este de a crește calitatea formării educaționale la toate nivelurile și sub toate formele sale, precum și de a promova antreprenoriatul pentru a favoriza integrarea oricărui grup social, indiferent de sex, vârstă și origine etnică. Scopul CWEP este de a promova și implementa cele mai bune soluții care servesc acestui scop. În special, obiectivele sunt de a îmbunătăți accesibilitatea, calitatea și eficiența educației tuturor oamenilor, de a promova și de a contribui la educația adulților, la învățare pe tot parcursul vieții, e-learning și utilizarea noilor tehnologii în educație și antreprenoriat. Asociația lucrează cu mulți parteneri din Europa pentru a consolida poziția economică a întreprinderilor și oferă o platformă online pentru companii.

Site: cwep.eu