Acasă

Informații generale despre proiect

Despre ce este proiectul OPI?

Proiectul OPI, dezvoltat în parteneriat între UPIT (România) si WARP (Austria), INNOHUB (Spania), CWEP (Polonia) și E&D (Portugalia), își propune să dezvolte și să testeze o metodologie cuprinzătoare și instrumente de recalificare a resurselor umane pentru a obține competențe profesionale pentru acele poziții orientate spre viitor în domeniul Inovării Deschise. Proiectul OPI va avea ca scop construirea de informații și competențe pe piața muncii în domeniul Inovării Deschise, care să permită dezvoltarea efectivă a ofertei de competențe pentru a umple golul de pe piață, valorificând în același timp fondul existent de capital uman.

Fundamente

În prezent, mulți cetățeni europeni se confruntă cu un risc ridicat de șomaj din cauza cerințelor în schimbare rapidă ale pieței muncii. Schimbările tehnologice, scăderea relevanței competențelor tradiționale de muncă și semnificația cheie a celor noi îi aduc pe mulți europeni într-un risc ridicat de șomaj sau de angajare (din cauza automatizării sau a inadecvării competențelor lor). În special schimbările constante legate de inovare, noile tehnologii sau modele de afaceri, creează nevoia de adaptare rapidă și de dezvoltare a competențelor corespunzătoare care nu sunt disponibile imediat pe piața muncii.
În acest domeniu, ținând cont în special de rolul major al IMM-urilor pentru economia UE, Inovarea Deschisă (ID) oferă companiilor șanse unice de a se angaja în inovarea de prim rang în fața resurselor adesea insuficiente. Acest lucru necesită totuși recrutarea de personal specializat care să poată sprijini procesele de ID. În ciuda creșterii rolului unor astfel de poziții (și se așteaptă ca acest rol să crească în continuare) cum ar fi specialist/manager ID, coordonator de rețele și parteneriate, manager de cunoștințe, managerii se străduiesc să caute recruți cu competențe necesare în acest domeniu, în timp ce mulți adulți din UE se confruntă cu șomajul sau cu risc ridicat de șomaj.

Aims and objectives

Obiectivele proiectului OPI sunt:

  1. De a sprijini personalul în Resursa Umană (RU) în pregătirea angajaților și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă pentru ca aceștia să se poată adapta la noile tipuri de posturi.
  2. De a adresa în mod direct nevoile șomerilor și ale personalului care are nevoie de recalificare sau perfecţionare pentru obținerea de competențe cheie pentru piața modernă viitoare

Mai exact, proiectul a furnizat:

  • Un studiu al situației locale a competențelor de Inovare Deschisă;
  • O metodologie și instrumente pentru dezvoltarea înțelegerii Inovării Deschise în rândul specialiștilor în Resurse
  • Umane și pentru dezvoltarea capacității lor de a ghida solicitanții de locuri de muncă sau angajații prin perfecţionare/recalificare în vederea de ocupare a unor poziţii în domeniul Inovării Deschise;
  • Un instrument de diagnosticare pentru evaluarea capitalului uman în domeniul Inovării Deschise;
  • O soluție de eLearning pentru sprijinirea șomerilor/angajaților cu risc ridicat de șomaj în a-și construi competențe necesare asumării rolurilor în domeniul Inovării Deschise;

Un ghid comprehensiv de recalificare pentru profesioniști în Resurse Umane și educatori de adulți.

Parteneri

Formular de contact