DOCUMENTE CHEIE

REZULTATE INTELECTUALE:

O1 Raport privind nivelul de abilități ID pe piața locală: va fi esențial pentru receptivitatea și adaptabilitatea soluției generale. Dar raportul dezvoltat va fi, de asemenea, o sursă importantă de informații cu privire la starea pieței muncii în domeniul ID în regiunile UE analizate, oferind informații de calitate pentru profesioniștii în resurse umane, manageri, precum și pentru educatorii interesați să dezvolte inițiative suplimentare în domeniu. – PDF

O2 Metodologie și mecanism pentru construirea competențelor personalului de RU pentru a sprijini dezvoltarea competențelor ID: va crește gradul de conștientizare a profesioniștilor din RU cu privire la carierele în Inovare Deschisă și cerințele acestora, pentru a le permite să includă în mod eficient ID în portofoliul lor și să sprijine îmbunătățirea și recalificarea eficientă. – PDF

O3 Metodologie și instrument de diagnostic pentru evaluarea potențialului de recalificare: va permite, în primul rând, profesioniștilor din RU să evalueze potențialul candidaților pentru cariera ID – permițând valorificarea maximă a capitalului uman existent și îndrumare optimă. Dar, datorită caracterului său TIC ușor de utilizat, poate fi folosit de indivizi și fără suportul profesional al celor din RU sau de alte organizații, pentru a testa capacitățile orientate spre ID. – PDF

O4 Metodologie și conținut pentru programul de dezvoltare OPI: va permite solicitanților de locuri de muncă și angajaților să dezvolte abilități orientate spre viitor necesare profesiilor ID. Acesta va oferi acces la cerere pentru indivizi, și va furniza totodată un instrument testat și foarte accesibil profesioniștilor în resurse umane, pentru a dezvolta competențe receptive la piața muncii în rândul părților interesate, precum și resurse relevante pentru educatorii de adulți. – LINK

O5 OPI Toolkit: oferă instrumente pentru învățarea interactivă practică, pentru uzul individual, precum și metodologii și instrumente axate pe ID pentru profesioniștii în resurse umane și educatorii de adulți. – PDF

O6 Platforma online OPI: va oferi accesibilitatea și integrarea soluției pentru utilizare în rândul grupurilor țintă, cu accent special pe profesioniștii în resurse umane și pe solicitanții de locuri de muncă/angajații cu risc de șomaj. – LINK

O7 Ghidul de recalificare pentru Inovare Deschisă: va fi dedicat special profesioniștilor din RU, oferind instrucțiuni bazate pe cunoaștere, pentru perfecționarea și recalificarea ID și pentru maximizarea impactului rezultatelor OPI. – PDF